Chloor Multitabs 5kg

51,99

Beschrijving

Productinformatie “Zwembad Multitabs 200g 5in1 5,0 kg”

Hoogwaardige en vers geperste, blauwe multifunctionele tabletten met 5 functies en meer dan 90% actief chloor

De tabletten zijn afzonderlijk gebrand!

scope:

Multitabs BLUE 5in1 zijn de complete waterverzorging voor zwembad voor permanente desinfectie, algenpreventie, uitvlokking (met zandfilters), pH-stabilisatie, helder effect + azuurblauw water (5in1). De tabletten werken langdurig (ca. 14 dagen) tegen bacteriën, virussen, schimmels, algengroei en bewolking. Multitabs kunnen worden gebruikt voor alle waterhardheden, lossen op zonder residu en leiden niet tot afzettingen of verstopte filters.

voordelen:

– meer dan 90% actief chloorgehalte !!!

– 5 functies!

– vers geperst en geproduceerd

– reeds voorgedoseerd voor ruim 50 m³ water

– Reinig de dosering met één hand, doe gewoon de schuimspaan in, niet meer meten en prutsen

– gaat twee keer zo lang mee als gebruikelijke chloortabletten (ongeveer 14 dagen)

– Ideale vakantiezorg, gaat tot 3 weken mee met kortere filterlooptijden

– Oplosbaar in het bijzonder langzaam en zonder residu

Aanbevolen gebruik:

Een voorwaarde voor effectieve waterdesinfectie, algenpreventie en uitvlokking is het instellen van de pH-waarde op 7,0 – 7,4 met pH min of pH plus.

Toevoeging: Voeg ongeveer 1 keer per week 1 Multitab per 40-50 m³ zwembadinhoud toe aan het zwembadwater met behulp van een doseervlotter / tabletboei.

Belangrijke opmerkingen:

Gooi de Multitabs niet in het zwembad en breng ze niet in direct contact met chloorbestendige materialen vanwege het risico op blekende vlekken. Als het zwembadwater troebel is geworden door een langere afwezigheid of te weinig dosering of overmatige blootstelling, kan shockchlorering op elk moment worden uitgevoerd (bijv. Met Chlor S-korrels of Chlor S-tabletten).

Gevarenwaarschuwingen + veiligheidsadvies:

GEVAAR – H302 Schadelijk bij inslikken. H319 Kan gevaarlijke oogirritatie veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031 Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuur. P101 Als medisch advies nodig is, houd de productcontainer of het etiket dan bij de hand. P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gezichtsbescherming. P305 + P351 + P338 In geval van contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een paar minuten. Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. P308 + P311 Een gifcentrum / arts raadplegen indien blootgesteld of bezorgd. P405 Gesloten bewaren. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie. EG-markering: EINECS-nr. 201-782-2 trichloorisocyanuurzuur. UN 3077
Gerelateerde links naar “Pool Multitabs 200g BLAUW 5in1 5,0 kg”

Extra informatie

Gewicht 20 kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Chloor Multitabs 5kg” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.